KORADODesková otopná tělesa RADIK jsou určena k montáži do otopných soustav ústředního topení budov s nejvyšším přípustným provozním přetlakem vody 1,0 MPa, ve kterých se používá jako teplonosná látka voda nebo vodní roztoky o nejvyšší přípustné provozní teplotě nižší než 110 °C. Tělesa RADIK jsou určena pro jednotrubkové a dvoutrubkové otopné soustavynuceným a některá i se samotížným oběhem vody. Vlastnosti teplonosné látky – vody, musí být v souladu s normou ČSN 07 7401.

Produktové řady:

KLASIK, VK (VENTIL KOMPAKT), PLAN, DESKOVÁ OTOPNÁ TĚLESA VÝŠKY 200 mm, HYGIENE, VERTIKAL, MM


Produktová řada KLASIK

RADIK KLASIK

radiator_klasik_1
Boční jednostranné
radiator_klasik_2
Boční oboustranné úhlopříčné
radiator_klasik_3
Boční oboustranné zdola-dolů

typ (hloubka mm): 10 (47), 11 (63), 21 (66), 22 (100),  33 (155)

výška (mm): 300, 400, 500, 600, 900

délka (mm): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2300, 2600, 3000

Více

Základní technické parametry pro RADIK KLASIK zde…

RADIK KLASIK – R – deskové otopné těleso pro rekonstrukce

radiator_klasik_1
Boční jednostranné

Typ (hloubka mm): 20 R (66), 21 R (66), 22 R (100), 33 R (155)

Výška (mm): 554

Délka (mm): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000

Více

Základní technické parametry pro RADIK KLASIK – R

RADIK KLASIK – Z – pozinkované deskové otopné těles

radiator_klasik_1
Boční jednostranné
radiator_klasik_2
Boční oboustranné úhlopříčné
radiator_klasik_3
Boční oboustranné zdola-dolů

Typ (hloubka mm): 10 (47), 11 (63), 21 (66), 22 (100),  33 (155)

Výška (mm): 300, 400, 500, 600, 900

Délka (mm): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000

Více

Základní technické parametry pro RADIK KLASIK – Z


Produktová řada VK

RADIK VK

radiator_radik_VK
Pravé spodní

Typ (hloubka mm): VK 10 (47), VK 11 (63), VK 21 (66), VK 22 (100), VK 33 (155)

Výška (mm): 300, 400, 500, 600, 900

Délka (mm): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2300, 2600, 3000

Více

Základní technické parametry pro RADIK VK zde…

RADIK VKU

radiator_RADIK_VKU_P
Pravé spodní
radiator_RADIK_VKU_L
Levé spodní

typ (hloubka mm): VKU 21 (66), VKU 22 (100), VKU 33 (155)

Výška (mm): 300, 400, 500, 600, 900

Délka (mm): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2300, 2600, 3000

Více

Základní technické parametry pro RADIK VKU zde…

RADIK VKL

radiator_plan_VKL
Levé spodní

Typ (hloubka mm): VKL 10 (47), VKL 11 (63), VKL 21 (66), VKL 22 (100), VKL 33 (150)

Výška (mm): 300, 400, 500, 600, 900

Délka (mm): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2300, 2600, 3000

Více

Základní technické parametry pro RADIK VKL zde…

 

RADIK VKM

radiator_RADIK_VKM
Středové spodní

Typ (hloubka mm): VKM 10 (47), VKM 11 (63), VKM 21 (66), VKM 22 (100), VKM 33 (150)

Výška (mm): 300, 400, 500, 600, 900

Délka (mm): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2300, 2600, 3000

Více

Základní technické parametry pro RADIK VKM zde…


PRODUKTOVÁ ŘADA PLAN

RADIK PLAN KLASIK

radiator_plan_klasik_B
Boční jednostranné
radiator_plan_klasik_O
Boční oboustranné úhlopříčné
radiator_plan_klasik_ZD
Boční oboustranné zdola-dolů

Typ (hloubka mm): PLAN 11 (65), PLAN 21 (68), PLAN 22 (102), PLAN 33 (157)

Výška (mm): 300, 400, 500, 600, 900

Délka (mm): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000

Více

Základní technické parametry pro RADIK PLAN KLASIK zde…

RADIK PLAN VK

Pravé spodní

Typ (hloubka): PLAN VK 11 (65), PLAN VK 21 (68), PLAN VK 22 (102), PLAN VK 33 (157)

Výška (mm): 300, 400, 500, 600, 900

Vélka (mm): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000

Více

Základní technické parametry pro RADIK PLAN VK zde…

RADIK PLAN VKL

radiator_plan_VKL
Levé spodní

Typ (hloubka mm): PLAN VKL 11 (65), PLAN VKL 21 (68), PLAN VKL 22 (102), PLAN VKL 33 (157)

Výška (mm): 300, 400, 500, 600, 900

Délka (mm): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000

Více

Základní technické parametry pro RADIK PLAN VKL zde…

RADIK PLAN VKM

Spodní středové

Typ (hloubka mm): PLAN VKM 11 (65), PLAN VKM 21 (68), PLAN VKM 22 (102), PLAN VKM 33 (157)

Výška (mm): 300, 400, 500, 600, 900

Délka (mm): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000

Více

Základní technické parametry pro RADIK PLAN VKM zde …


PRODUKTOVÁ ŘADA MM

RADIK MM

radiator_RADIK_MM_S
Středové spodní
radiator_PLAN_MM_B
Boční jednostranné

 

Typ (hloubka mm): MM 11 (63), MM 21 (66), MM 22 (100), MM 33 (155)

Výška (mm): 300, 400, 500, 600, 900

Délka (mm): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000

Více

Základní technické parametry pro RADIK MM zde…